4.12.16

1254

FOTO: MATTI SELÄNNE A.R.P.S. PRINTED IN FINLAND BY UUSI KIVIPAINO OY
AITOSUOMALAINEN ARTKOTUOTE

2.12.16

1252

FOTO AHTI-FILMI PRINTED IN FINLAND BY UUSI KIVIPAINO OY ARTKO

29.11.16

1250

SUOMI FINLAND
Saimaan kanava, Mälkiän sulku
Saima kanal, slussen vid Mälkiä
The Saimaa Canal, the sluice of Mälkiä
Der Saimaa kanal, die Schleuse von Mälkiä

KUULTOKUVA - KUSTANNUS JA TUONTI HELSINKI
SAATAVANA MYÖS KUULTOKUVANA - AVAILABLE ALSO IN COLOUR SLIDE
I 1002,  5. väripainos

28.11.16

1249

Arto Sipinen: Jyväskylän yliopiston Ylistönrinteen rakennukset, 1991
Arto Sipinen: Buildings on Ylistönrinne Campus, University of Jyväskylä, 1991
Photo: Tähtikuva ky Pekka Rötkönen

Jyväskylän yliopisto 1994

27.11.16

1248

ATENEUM, Helsinki / Helsingfors 1890
Valokuva / Foto / Photo: Daniel Nyblin, Kuvataiteen keskusarkisto / Centralarkivet för bildkonst / The Central Art Archives