19.7.12

248

WARSZAWA
Widok ogólny. Trasa W-Z. Skrzyzowanie
Trasy Łazienkowskiej z Wisłostrada
Widok na hotele: Polonia, Metropol i Forum.
Skrzyzowanie ulicy Marszałkowskiej
z Alejami Jerozolimskimi
Fot. R. Dudley, J. Jastrzebski, 
Z. Siemaszko, J. Tyminski - KAW

No comments: