31.12.12

411

"Nyårsönskning" av Jan Sanders.
Jan Sanders är född 1919 i Holland. I sina brutalt humoristiska teckningar beskriver han vår mäskliga skröplighet på ett förödande träffsäkert sätt. Där finns ofta en våldsam blandning av hat, humor, kärlek och livslust och ständigt nya detaljer att upptäcka.
"Happy New Year" by Jan Sanders.
Jan Sanders was born in Holland in 1919. His grimly humorous drawings depict our human frailty in a devastatingly accurate way. His art is a violent mixture of hate, humor, love and vitality in which one is continually discovering new details, new insights.

No comments: