3.3.13

433

POZNAŃ
Ratusz - Museum Historii m. Poznania,
Oddział Muzeum Narodowego.
Gotyckie piwnice z XIII/XIV w. - gragment lapidarium
wg fotografii barwnej T. BilińskiegoNo comments: