2.8.13

481

Rasborrning i LKABs underjordgruva i Kiruna.
Sub-level caving in the LKAB underground mine at Kiruna.
K. 7/54
Foto: Börje Rönnberg
Förlag: K. Rune Lundström, Skellefteå.

No comments: