18.8.16

1158

St Görans kyrka
fr. 1927, ark. Lars Sonck
Mariehamn, Åland

Foto & Copyright: Niklas Bildarkiv, Åland

No comments: