16.4.18

1554

Jyväskylän tieteellinen kirjasto 1916–1936 Jyväskylä Research Library
Kasvatusopillisen korkeakoulun kirjasto 1936–1947 Library of the College of Education
Jyväskylän kaupunginkirjasto 1916–1980 Jyväskylä Public Library
Suomen kotiteollisuusmuseo 1982– Craft Museum of Finland
Arkkitehtuuripiirros: Wivi Lönn 1916, Jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelmat
Valokuva: Matti Salmi, Sisäsuomi Oy 1993

No comments: